Down To Hell


Smrť

Text: Lubo Müller
Hudba: Lubo, Mirec,Kani, Miro
Ang. preklad: Marián Žáček


Mesačné svetlo mi na cestu žiari
vlasy mi rozfúkal jesenný vánok.
Dažďová voda mi steká po tvári
ja kráčam ďalej a premáham spánok

Myslím na to, čo ma v živote čaká
kam dovedie ma moja ďalšia cesta.
Som človek, ktorého neznáme láka
všetky tie tajomstvá a nové miesta.

Vtom som pred sebou zbadal tú ženu
zmoknutú a v čiernom oblečenú.
O to, že prší sa vôbec nestarala
iba sa na mňa tajomne usmievala.

Pomaly sa mi približovala
uprene sa na mňa pozerala.
Ja som tiež uprene na ňu hľadel
kto to je, to som vôbec nevedel.

Prichádzam k nej, zdvorilo ju vítam
ona len stojí a nič nevraví.
Ktože je a kam ide, sa jej pýtam
keď sa na chvíľu pri nej zastavím.

Vlasy čierne a tvár strašne bledú
odrazu ma po líci hladí
rukou studenou ako kus ľadu
potom prehovorí hlasom hadím.

Ref.:
Ja som smrť a tvoj čas prišiel.
Prečo som po tej ceste išiel
Tvoja cesta bola predurčená.
Nie, ešte nie je ukončená.
Naplnil sa čas tvojho žitia.
Nie, ešte nepoznám zmysel bytia.
Ty však už nemáš čas ho hľadať.
Nie, odmietam sa ti len tak vzdať.

Každý musí zomrieť
tak sa už nevzpieraj.
Ako každý človek
pokorne umieraj.

Nesnaž sa porušiť
kolobeh života.
Je to prísne daný
zákon vášho sveta.

Necítim sa chorý
prečo musím zomrieť.
Nechcem ešte svoje
oči navždy zavrieť.

Pre smrť som podľa mňa
stále príliš mladý,
ešte musím toľko
nových vecí zažiť.

Ref.:
Ja som smrť a tvoj čas prišiel.
Prečo som po tej ceste išiel
Tvoja cesta bola predurčená.
Nie, ešte nie je ukončená.
Naplnil sa čas tvojho žitia.
Nie, ešte nepoznám zmysel bytia.
Ty však už nemáš čas ho hľadať.
Nie, odmietam sa ti len tak vzdať.

Zomrieš, už nedúfaj
kráčaš do priepasti.
Čas sa ti už minul
mám ťa pevne v hrsti

Zmier sa s tým už, prosím,
nebude to bolieť.
Tak mi podaj ruku
a hneď so mnou odleť.

Tak ľahko sa nevzdám
ja sa s tým nezmierim.
Že už nádej nemám
tomu neuverím.

Odmietam sa len tak
osudu podrobiť.
Nenechám sa ľahko
a bez boja zabiť.

Ref.:
Ja som smrť a tvoj čas prišiel.
Nikdy by som s tebou neodišiel.
Tvoja cesta bola predurčená.
Nepadnem pred tebou na kolená.
Naplnil sa čas tvojho žitia.
Čo chceš namiesto môjho bytia.
Zaplatil by si vysokú cenu.
Dohodu ber ako uzavretú.

Dobre môžeš teda ďalej žiť
nebude to ale zadarmo
budeš musieť smrti slúžiť.

Budeš anjel smrti na zemi
a za tvoje verné služby ti
splním, po čom budeš túžiť.

Nie! Nezomriem!
Ja som to vždy vedel,
že aj smrť oklamem.
Čo chcem, to dosiahnem!

Ty nechápeš
tvoje večné slúženie
znamená pre teba
nekonečné utrpenie
a patríš len mne.

Death

Lyrics: Lubo Müller
Music: Lubo, Mirec,Kani, Miro
Translation: Marián Žáček


Moonlight shines on my path
Autumn breeze has blown up my hair
Rain water flows down at my face
I just keep walking and fight with sleep

Thinking what waits for me in this life
Where will my next path lead me
Unknown lures me
All those secrets and new places

Then I noticed that woman ahead of me
Drenched and black-clothed
She didn’t care about the rain
and was just mysteriously smiling at me

She was slowly approaching me
with fixed gaze
I was staring back at her
didn’t know who she is

I came to her greeting her politely
She just stands there and speaks nothing
Who is she and where is going I’m asking her
When I stopped beside her for a while

Black hair and unnaturally pale face
Suddenly he strokes my cheek with
hand cold as piece of ice
then spoke to me with voice of snake

Ref.:
I am death and your time has come.
Why did I walk this road?
You path was fated
It’s not finished yet
Your lifetime is over
No. I don’t know the purpose of being yet
You don’t have time to find it
No. I refuse to surrender to you

Everyone must die
Do not resist
As every human
die humbly

Do not try to break
the cycle of life
It is strictly given -
This rule of your world

I don’t feel sick
Why do I have to die?
I don’t want to
close my eyes forever

I think I am still too
young for death
I have to experience
so many new thinks

Ref.:
I am death and your time has come.
Why did I walk this road?
You path was fated
It’s not finished yet
Your lifetime is over
No. I don’t know the purpose of being yet
You don’t have time to find it
No. I refuse to surrender to you

You’ll die. Don’t hope for better.
You are walking into an abyss
Your time has come
I’ve got you in my hands

Reconcile with it already
It won’t hurt
So take my hand
and fly away with me

I won’t surrender so easily
I won’t reconcile with this.
I don’t believe
there is no hope for me

I refuse to submit myself
to the fate just like that
I won’t be killed
without a fight

Ref.:
I am death and your time has come.
Why did I walk this road?
You path was fated
I won’t fall on my knees before you
Your lifetime is over
What do you want for my life?
You would pay a high price
Consider our deal sealed

Very well. You can live on
It won’t be for free though
You will have to serve the death

You will be an angel of death on earth
and for you loyal service
I’ll give you anything you desire

No – I won’t die
I always knew
I can deceive death herself
to achieve what I want

You don’t understand
Your eternal service
means endless
suffering for you
and you belong only to me

Kontakt
downtohell@downtohell.sk
booking@downtohell.sk
© Down To Hell 2016