Down To Hell


Pán vetra, búrky a mrakovo

Text: Juraj Knotek
Hudba: Kani, Lubo, Mirec, Miro
Ang. preklad: Marián Žáček


Bitka vonku zúri,
pán mrakov sa búri.
Zostupuje pán vetra, búrky mrakov,
votrie sa do našich zrakov.
Ukáže aká je v ňom sila,
nech sa všetko topí, špinu sveta zmýva.
Nejagá sa jeho krása,
neodráža sa v ňom žiadna spása.

Nebo zatiahnuté, všade blesky hromy,
pod tou silou lámu sa stáročné stromy.
A na poplach všetky zvony už zvonia,
utekajte veď už celé mestá horia.
Utekajte pokiaľ je vám život milý,
bežte pokiaľ vám len stačia sily.
Kráča sem pán večnej zloby,
Pod jeho náporom otriasajú sa hory.

Drsno kráča krajinou, všade vôkol hrmí,
blesky rozhadzuje rukami, oheň z nich chrlí.
Rozosieva smrť každým krokom,
vrhol sa na svet útokom.
Každý kľačí, modlí sa, vrúcne k nebu hľadí,
pán vetra kráča k nim a nič mu nevadí.
Obzerá sa naokolo, kúpe krajinu v daždi,
jeho pohľad prenikavý všetko živé vraždí.

Ľudia k zemi mŕtvi padajú,
zobral im vieru ktorú nemajú.
Skaly nehostinné praskajú,
jeho kroky uši drásajú.
Kam vkročí padá les,
ostáva po ňom už len des.
Očistí túto krajinu od špiny,
zomrú všetci, nik nie je nevinný.

Nebo zatiahnuté, všade blesky hromy,
pod tou silou lámu sa stáročné stromy.
A na poplach všetky zvony už zvonia,
utekajte veď už celé mestá horia.
Utekajte pokiaľ je vám život milý,
bežte pokiaľ vám len stačia sily.
Kráča sem pán večnej zloby,
Pod jeho náporom otriasajú sa hory.

Pomaly slabne jeho rev,
potokmi sa valí čierna krv.
Vetra pán zdvihne chladnú ruku,
nad zem mŕtvu bez rozpuku.

Lord of gale, storm and clouds

Lyrics: Juraj Knotek
Music: Kani, Lubo, Mirec, Miro
Translation: Marián Žáček


Battle rages outside
Lord of clouds is rioting
Lord of gale storm and clouds is descending
demanding our attention
He’ll manifest his power within him
letting everything drown, filth of world he washes away
His beauty does not glitter
No redemption reflects in him

Cloudy sky, thunders and lightning everywhere
Centuries old trees are breaking under such a power
All bells sound the alarm
Run! For all towns are aflame
Run! If you value your life
Run! As far as you can
Lord of eternal malice is coming here
Under his onrush even mountains tremble

He’s roughly sweeping through the country, thunders everywhere
Hurling lightning by his hands, spiting flames
Spreads death by every step he takes
storming the world
Everyone kneels, prays, desperately begs
Lord of gale is coming a nothing bothers him.
He’s looking around, bathing landscape in rain
His penetrating gaze slaughters everything living.

People are falling dead to the ground
He took away their faith they didn’t have
Inhospitable rocky plains are cracking
Sound of his steps is tearing ears apart
Forests are falling where he steps in
Only dread remains
He’s washing away filth of this world
Everyone will die, none is innocent.

Cloudy sky, Thunders and lightning everywhere
Centuries old trees are breaking under such a power
All bells sound the alarm
Run! For all towns are aflame
Run! If you value your life
Run! As far as you can
Lord of eternal malice is coming here
Under his onrush even mountains tremble

His roar slowly fades away
Black blood is gushing in rivers
Lord of gale raises his cold hand
over dead land with no heyday

Kontakt
downtohell@downtohell.sk
booking@downtohell.sk
© Down To Hell 2016